انتقال دامنه

با انتقال دامنه های هود به Gocentral یکسال رایگان تمدید کنید

دامنه خود را به Gocentral انتقال دهید و از مزایای Gocentral بهره مند شوید

انتقال دامنه

انتقال دامنه به Gocentral
در سه قدم

به سادگی نوشیدن یک فنجان قهوه

درخواست کد

کد انتقال را از سرویس دهنده قبلی دریافت کنید

نام دامنه را وارد کنید

تایید انتقال

تایید انتقال دامنه را به گو هاستینگ تایید کنید

سیستم انتقال دامنه به صورت رایگان در Gocentral

امنیت دامنه ها

تمدید دامنه

مدیریت آسان