هاست اختصاصی

با هاست های اختصاصی گو هاستینگ با سرعت و امنیت بیشتری به تجارت آنلاین خود بپردازید

شروع از

350

هزار تومان

هاست مدیریت شده

ما از قبل تنظیمات مورد نیاز شما را انجام خواهیم داد

سرور مجازی Smart Cloud

Smart cloud DK 2

Intel Xeon E5-2660 – 8 X 2.20GHz
تومان 1.700.000
ماهیانه

Click Here

Smart cloud DK 4

Intel Xeon E5-2660 -24 X 2.20GHz
تومان 4.400.000
ماهیانه

Click Here

Smart cloud DK 1

Intel Xeon E5-2660 – 4 X 2.20GHz
تومان 1.250.000
ماهیانه

Click Here

Smart cloud DK 3

Intel Xeon E5-2660 – 16X 2.20GHz
تومان 2.350.000
ماهیانه

Click Here

سرور اختصاصی Bare Metal

Baremetal-p2

تومان
2200000
ماهانه


سفارش دهید

Baremetal-p4

تومان
41000000
ماهانه


سفارش دهید

Baremetal-p1

تومان
1350000
ماهانه


سفارش دهید

Barematal-p3

تومان
2800000
ماهانه


سفارش دهید

این متن پاورقی است

سرور اختصاصی فوری

Dual ProcessorSingle Proces

Package Name Processor Name RAM Storage IPs Bandwidth Monthly Price (تومان) Stock Order
Dual L5420 – 16GB DDR2 – 1x500GB SATA 8C 2.5Ghz 16 GB DDR2 500 GB SATA

5 Usable IPs

10 TB – 1 Gbps port

630.000 تومان   سفارش
Dual L5520 – 24GB DDR3 – 1x500GB SATA 8C/16T 2.26Ghz 24GB DDR3 500GB SATA

5 Usable IPs

10 TB – 1 Gbps port

750.000تومان   سفارش
Dual L5520 – 48GB DDR3 – 1x1TB SATA 8C/16T 2.26Ghz 48GB DDR3 1TB SATA

5 Usable IPs

10 TB – 1 Gbps port

950.000تومان   سفارش
Dual L5520 – 48GB DDR3 – 1x2TB SATA 8C/16T 2.26Ghz 48GB DDR3 2TB SATA

5 Usable IPs

10 TB – 1 Gbps port

1.050.000تومان   سفارش
Dual L5520 – 48GB DDR3 – 2x1TB SATA 8C/16T 2.26Ghz 48GB DDR3 1TB SATA

5 Usable IPs

10 TB – 1 Gbps port

1.090000تومان   تماس بگیرید
2xL5520 – 48GB DDR3 – 1x500GB SSD 8C/16T 2.26Ghz 48GB 500GB SSD

5 Usable IPs

10 TB – 1 Gbps port

1.150.000تومان   تماس بگیرید
Dual L5520 – 64GB DDR3 – 1x1TB SATA 8C/16T 2.26Ghz 64GB DDR3 1TB SATA

5 Usable IPs

10 TB – 1 Gbps port

1.200.000تومان   سفارش
Dual L5520 – 64GB DDR3 – 1x2TB SATA 8C/16T 2.26Ghz 72GB DDR3 2TB SATA

5 Usable IPs

10 TB – 1 Gbps port

1.250.000تومان   تماس بگیرید
Dual L5520 – 64GB DDR3 – 1x1TB SSD 8C/16T 2.26Ghz 64GB DDR3 1TB SSD

5 Usable IPs

10 TB – 1 Gbps port

1.650.000تومان   سفارش
2xE5-2660 – 64B DDR3 – 1x2TB SATA 16C/32T 2.20Ghz 64GB DDR3 2TB SATA

5 Usable IPs

10 TB – 1 Gbps port

1.680.000تومان   سفارش
                 
                 
                 
                 

 

Dual ProcessorSingle Processor

Package Name Processor Name RAM Storage IPs Bandwidth Monthly Price (تومان) Stock Order
E3-1230v1 – 16GB DDR3 – 1x1TB SATA E3-1230v1 16GB DDR3 1TB SATA

4 Usable IPs

10 TB – 1 Gbps port

990.000تومان   سفارش
E3-1230v1 – 16GB DDR3 – 1x2TB SATA E3-1230v1 16GB DDR3 2TB SATA

4 Usable IPs

10 TB – 1 Gbps port

1.050.000تومان   سفارش
E3-1230 – 16GB DDR3 – 1x160GB SSD E3-1230 16GB DDR3 160GB SSD

4 Usable IPs

10 TB – 1 Gbps port

1.110.000تومان   سفارش 
E3-1230v2 – 16GB DDR3 – 2x1TB SATA E3-1230v2 16GB DDR3 1TB SATA

4 Usable IPs

10 TB – 1 Gbps port

1.250.000تومان   سفارش
E3-1230v2 – 16GB DDR3 – 1x256GB SSD E3-1230v2 16GB DDR3 256GB SSD

4 Usable IPs

10 TB – 1 Gbps port

1.380.000تومان   سفارش
E3-1230v2 – 32GB DDR3 – 1x120GB SSD 1x1TB SATA E3-1230v2 32GB DDR3 128GB SSD

4 Usable IPs

10 TB – 1 Gbps port 1.450.000تومان   سفارش
E3-1270v2 – 16GB DDR3 – 1x2TB SATA E3-1270v2 16GB DDR3 2TB SATA

4 Usable IPs

10 TB – 1 Gbps port

1.500.000تومان   سفارش
E3-1270v2 – 32GB DDR3 – 1x2TB SATA E3-1270v2 32GB DDR3 2TB SATA

4 Usable IPs

10 TB – 1 Gbps port

1.680.000تومان   سفارش
E3-1270v2 – 32GB DDR3 – 1x500GB SSD E3-1270v2 32GB DDR3 500GB SSD

4 Usable IPs

10 TB – 1 Gbps port

1.990.000تومان   سفارش
E3-1270v2 – 32GB DDR3 – 1x1TB SSD E3-1270v2 32GB DDR3 1TB SSD

4 Usable IPs

10 TB – 1 Gbps port

2.150.000تومان    تماس بگیرید
Buy now
WordPress and WHMCS integration by i-Plugins